Cviční učitelia

  • Vytlačiť

 

Ďakujeme našim cvičným učiteľom za spoluprácu a pomoc pri vzdelávaní našich študentov, budúcich učiteľov matematiky.


 

 

 

Mgr. Danka Pazúriková (ZŠ Spojová, B. Bystrica)

Mgr. Katarína Magyarová (Gymnázium JGT, B. Bystrica)

RNDr. Eva Oravcová (Gymnázium JGT, B. Bystrica)